Klachtenprocedure

U kunt, als patiënt of bezoeker van onze kliniek, een klacht hebben over bv. het niet of onjuist handelen van een medewerker, de accommodatie of over een financieel aspect. Het is belangrijk dat u uw klacht aan ons meedeelt zodat wij, samen met u, naar een oplossing kunnen zoeken. De eenvoudigste manier is om rechtstreeks te praten met degene die naar uw mening verantwoordelijk is of die de klacht heeft veroorzaakt. U kunt ook het formulier op deze pagina gebruiken om een ​​klacht in te dienen.

De door u ingediende klacht wordt door de klachtencommissie onderzocht en behandeld overeenkomstig de regels, zoals die zijn opgesteld in het klachtenreglement. Het belangrijkste doel van dit reglement is, dat tijdens de klachtprocedure beide partijen een gelijkwaardige positie innemen en dezelfde kansen krijgen hun belangen en standpunten te bepleiten. Tevens staat in het reglement vermeld hoe de klachtprocedure precies verloopt. Meer informatie over onze klachtenprocedure vindt u verderop op deze pagina.

Acura Medisch Centrum - plastische en esthetische chirurgie

INFORMATIE

ONZE BIJDRAGE AAN UW SCHOONHEID

op maat en natuurlijk

acuramedischcentrum behandelingen Laserontharing

LASERONTHARING

Acura Medisch Centrum Weert

OOGLIDCORRECTIE

Acura Medisch Centrum Weert

BORSTVERGROTING

Acura Medisch Centrum Weert

LIPOSCULPTUUR

acuramedischcentrum behandelingen facelift

Injectables

Menu