FUT haartransplantatie

De FUT haartransplantatie behandeling wordt door veel artsen tegenwoordig afgeraden. De belangrijkste reden hiervan is dat het beter is om te kiezen voor de FUE haartransplantatie methode, die tegenwoordig steeds vaker wordt uitgevoerd. In dit artikel wordt uitgelegd wat de nadelen zijn van de FUT methode. Daarnaast wordt de geschiedenis van de haartransplantatie toegelicht. Dankzij deze informatie is het mogelijk een beter beeld te vormen over de verschillende haartransplantatie methodes en de voor- en nadelen hiervan.

FUT haartransplantatie.

FUT haartransplantatie.

De geschiedenis van de haartransplantatie behandeling

Voordat de eerste haartransplantatie werd uitgevoerd, droeg men wel al haarwerken. Er zijn zelfs verschillende periodes geweest, waarbij het een trend was om een haarwerk te dragen, al was de desbetreffende persoon niet eens kaal. Rond 1950 is de eerste haartransplantatie succesvol uitgevoerd. Dit gebeurde destijds met de zogenaamde appelboor. We kennen nu de boortjes met een doorsnede van meestal 0,6 mm. Vroeger was dit veel groter, waardoor een gedeelte van het haar van de ene plek werd getransplanteerd naar de andere plek. Een nadeel was dat het behoorlijk zichtbaar was dat er haar was weggehaald. Bovendien was de plek waar het haar naartoe werd getransplanteerd ook behoorlijk onnatuurlijk. Hierdoor was er behoefte aan een verbeterde haartransplantatie methode. Dit werd de FUT haartransplantatie. Bij de FUT haartransplantatie wordt een reepje huid weggehaald uit de achterkant van uw hoofd. Hierdoor ontstaat uiteraard een snee, welke vervolgens moet worden gehecht. De reep huid wordt vervolgens onderverdeeld in grafts, welke stuk voor stuk worden getransplanteerd naar het gebied waar u nieuw haar wilt.

Na de FUT haartransplantatie kwam de FUE haartransplantatie

Aan de FUT haartransplantatie methode bleken verschillende nadelen te kleven. Onder andere blijft er een litteken over aan de achterkant van het hoofd. Dit litteken kan zichtbaar worden, naarmate het haar korter moet worden gedragen. Bovendien kan er sprake zijn van napijn. Deze napijn kan soms maanden aanhouden. Bij de FUE haartransplantatie methode heeft men hier geen last van. Er is geen littekenvorming, wanneer de behandeling goed wordt uitgevoerd. Een bijkomend voordeel is dat de hersteltijd korter is.

De FUT haartransplantatie ervaringen

Omdat de FUT methode tot ongeveer 5 jaar geleden de meest gangbare en enkele decennia zelfs de enige haartransplantatie methode is, hebben hier veel mensen voor gekozen. Er zijn online dan ook veel haartransplantatie ervaringen te vinden van mensen die hebben gekozen voor de FUT methode. Deze FUT haartransplantatie ervaringen zijn zeker niet altijd negatief. De hergroei kan bij de FUT methode net zo goed zijn als bij de FUE methode. Als het haar over het fut litteken valt en er voldoende hergroei is, kan iemand natuurlijk alsnog erg tevreden zijn met het resultaat van deze haartransplantatie methode.

Veelgestelde vragen over de FUT haartransplantatie

Er bestaan een aantal vragen over de FUT haartransplantatie, die regelmatig terug komen. U kunt deze vragen uiteraard via de mail of telefonisch aan ons voorleggen, maar het is natuurlijk wel zo handig om al een aantal vragen via deze weg te beantwoorden.

  1. Hoe werkt de FUT haartransplantatie?
   Wanneer u kiest voor een FUT haartransplantatie, wordt er een strip met huid uit het donorgebied verwijderd. Deze strip met huid wordt vervolgens onderverdeeld in grafts van 1 tot 4 haren. De grafts met 1 haar worden gebruikt voor de haarlijn. De grafts met 2, 3 of 4 haren worden gebruikt voor de gebieden achter de haarlijn, omdat deze een betere dekking geven. Let op dat er bij de FUT methode altijd een zogenaamd FUT litteken achterblijft. De huid wordt na de behandeling gehecht, maar door de wond die ontstaan is, zal er altijd een litteken over blijven. Na de behandeling zullen de getransplanteerde haren na ongeveer 1 tot 3 weken eerst uit gaan vallen. Ongeveer 9 tot 12 maanden na de haartransplantatie is het resultaat optimaal.
  2. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de FUT methode en de FUE methode?
   Tegenwoordig kiezen steeds minder mensen voor de FUT haartransplantatie methode. De behandeling wordt bovendien bij steeds minder klinieken uitgevoerd, omdat deze plaats heeft gemaakt voor de FUE haartransplantatie methode. De FUE haartransplantatie methode kent namelijk een veel kortere hersteltijd. Daarnaast blijft er ook geen litteken achter.
  3. Hoe kan ik de FUT haartransplantatie kosten zelf berekenen?
   Wij voeren de FUT haartransplantatie niet uit. Er bestaan echter verschillende manieren om de FUT haartransplantatie kosten zelf te berekenen. Stel eerst vast hoe groot het gebied is dat behandeld moet worden. Zijn dit bijvoorbeeld alleen de inhammen en zijn deze bij elkaar ongeveer 8 bij 10 cm? Dan moet er bij elkaar 80 cm2 worden behandeld. Als u 25 grafts per cm2 wilt laten transplanteren, zijn er bij elkaar 80 cm2 * 25 grafts = 2.000 grafts die getransplanteerd moeten worden. De kosten hiervan kunt u opzoeken bij de desbetreffende kliniek.
  4. Waar kan ik FUT haartransplantatie ervaringen vinden?
   Er bestaan verschillende websites waar u ervaringen kunt vinden van mensen die de FUT haartransplantaties hebben ondergaan. Dergelijke ervaringen kunnen onder andere worden gevonden op Haarweb, de Haarstichting en Kliniekervaringen.nl.
  5. Waar vind ik de beste FUT haartransplantatie kliniek?
   Tegenwoordig zijn er niet veel klinieken meer die deze haartransplantatie methode uitvoeren. U kunt beter op zoek gaan naar de beste FUE haartransplantatie kliniek. Er zijn verschillende manieren om te beoordelen hoe goed een haarkliniek is. U kunt hiervoor onder andere kijken naar de haartransplantatie ervaringen, gedeelde ervaringen en het cijfer dat de desbetreffende kliniek scoort. Wij scoren op Kliniekervaringen.nl bijvoorbeeld maar liefst een 9,4.
  6. Hoe zit het met de voorzorg en nazorg van een FUT haartransplantatie?
   Voor een optimaal resultaat na de haartransplantatie behandeling, is het van essentieel belang dat u zich goed houdt aan de voorzorg en de nazorg. De kliniek informeert u hier uitgebreid over. Het is bijvoorbeeld slecht om direct voor en na de haartransplantatie te roken. Maar ook het gebruik van bepaalde vitamine complexen wordt afgeraden. Contactsporten moeten de eerste 4 weken na de ingreep eveneens worden vermeden.
  7. Kan de FUT haartransplantatie in termijnen worden betaald?
   Een haartransplantatie kost al snel enkele duizenden euro’s. Wellicht heeft u een goede baan, maar heeft u niet genoeg spaargeld om de behandeling te kunnen betalen. Het is ook mogelijk dat u niet aan uw spaargeld wilt komen. U kunt er dan voor kiezen om de FUT haartransplantatie in termijnen te betalen. Wij werken hiervoor samen met een kredietverstrekker. Een kredietverstrekker kan u het geld lenen. U kunt het bedrag voor de haartransplantatie op deze manier in delen betalen. Let op dat er door de kredietverstrekker wel altijd rente op deze lening wordt gevraagd.
  8. Ben ik geschikt voor een FUT haartransplantatie?
   Om te kunnen bepalen of u in aanmerking komt voor de FUT haartransplantatie, moet u op een aantal zaken letten. Denk hierbij onder andere aan de oorzaak van de haaruitval. Is er bijvoorbeeld sprake van erfelijke haaruitval of een haarziekte? Bij een haarziekte wordt vaak afgeraden om een haartransplantatie te ondergaan. Daarnaast moet worden gekeken naar het donorgebied, dit is het haar aan de achterkant van het hoofd. Heeft u voldoende donorhaar om het gewenste resultaat te krijgen? Als laatste moet er ook worden gekeken naar uw gezondheid.
  9. Wat voor resultaat mag ik van de FUT haartransplantatie verwachten?
   Net als bij iedere andere haartransplantatie methode is het resultaat afhankelijk van een aantal factoren. In hoeverre bent u kalend? Hoeveel grafts worden er getransplanteerd? Hoe is het donorhaar? Dit zijn allemaal factoren die invloed hebben op het uiteindelijke resultaat.
  10. Waarom voert Acura Medisch Centrum geen FUT haartransplantatie uit?
   Wij zijn gespecialiseerde in de FUE haartransplantatie methode. Deze nieuwere haartransplantatie methode heeft diverse voordelen ten opzichte van de FUT methode. De FUT methode is onder andere door het FUT litteken eigenlijk achterhaald.
  11. Wat is een FUT haartransplantatie litteken?
   Waarschijnlijk heeft u het wel eens gezien, dat iemand aan de achterkant van het hoofd een litteken heeft van oor tot oor. Het gaat hierbij vaak om een FUT litteken. Uit de achterkant van het hoofd is een strip met haar verwijderd. Na het verwijderen van deze strip met haar, is dit gebied weer gehecht. Er blijft na de FUT haartransplantatie echter altijd een FUT litteken achter. Afhankelijk van de kunde van de arts, de grootte van het verwijderde vel met haar en het herstel, kan een dergelijk litteken uiteenlopen van 1 millimeter tot meerdere centimeters dik. Bij sommige mensen is het litteken enkele centimeters breed en bij andere loopt deze van oor tot oor.
  12. Wat zijn de voor- en nadelen van een FUT haartransplantatie?
   De kosten voor een FUT haartransplantatie zijn soms iets lager dan wanneer een andere haartransplantatie techniek wordt toegepast. Bij een FUT haartransplantatie kunnen op een dag een groot aantal grafts getransplanteerd worden. Tijdens de behandeling verwijdert de behandelend arts een reepje huid uit uw haarkrans. De huid wordt gehecht, waardoor er wel altijd een ontsierend litteken achterblijft. In vergelijking met een FUE haartransplantatie bestaat er bij een FUT haarimplantatie een grotere kans op slechte wondgenezing en infecties.
  13. FUT haartransplantatie in Nederland of Turkije?
   FUT haartransplantaties worden in Turkije geregeld goedkoper aangeboden dan in Nederland. Als u prijzen vergelijkt, besteed dan ook aandacht aan de kwaliteit die wordt geleverd. De behandeling zelf kan iets goedkoper zijn, maar u bent wel extra reis- en verblijfskosten kwijt. Daarnaast kunnen zich ook communicatieproblemen voordoen als de artsen en medewerkers van de Turkse kliniek uw taal niet spreken.
  14. Wordt een FUT haartransplantatievergoed door mijn zorgverzekeraar?
   De meeste FUT haartransplantaties worden uitgevoerd om cosmetische redenen. Deze kosten worden niet door zorgverzekeraars vergoed. Als de haaruitval een gevolg is van brandwonden of een ongeval kan een vergoeding van toepassing zijn. Hiervoor worden echter strikte voorwaarden gehanteerd.
  15. Wanneer is een FUT haartransplantatie een geschikte behandeling?
   Ondanks dat tegenwoordig de FUE methode vrijwel bij iedere haartransplantatie wordt toegepast, kan het in zeldzame situaties voorkomen dat in uw situatie de FUT techniek een betere oplossing is. Mensen die een uiterst beperkt donorgebied hebben, zijn hier soms een voorbeeld van. Tijdens een intakegesprek kan de arts bepalen wat in uw geval de beste haartransplantatie techniek is.
  16. Wat kan en mag ik doen na de FUT haartransplantatie?
   Een haartransplantatie in een ingrijpende behandeling. Uw huid heeft tijd nodig om hiervan te herstellen. Daarom wordt geadviseerd om uw haar de eerste dagen niet te wassen en/of te stylen. U dient zware lichamelijke arbeid en intensief sporten op een laag pitje te zetten. Na een week zijn de meeste korstjes verdwenen en kunt u uw dagelijkse activiteiten voorzichtig hervatten. Overleg met de behandelend arts wanneer u uw werkzaamheden weer volledig uit kunt voeren.
  17. Wordt de FUT haartransplantatie onder narcose uitgevoerd?
   Nee, zowel het oogsten van de grafts als het terugplaatsen in het transplantatiegebied gebeurt met behulp van een plaatselijke verdoving. Ziet u erg op tegen de haartransplantatie? Bespreek dit dan met de behandelend arts. U kunt dan een kalmerend middel krijgen, zodat u toch ontspannen aan de behandeling kunt beginnen.
  18. Zijn de resultaten van een FUT haartransplantatie blijvend?
   Ja, net als bij een FUE haartransplantatie blijven de getransplanteerde haarzakjes uw leven lang haren produceren. De resultaten zijn bij iedereen anders. Met het verstrijken van de jaren kan uw haar wel wat dunner worden.
  19. Is FUT haartransplantatie geschikt voor vrouwen?
   Vrouwen die een haartransplantatie overwegen, kiezen doorgaans voor een haarsparende haartransplantatie. De FUT haartransplantatie laat een ontsierend litteken achter in uw haarkrans, waardoor het altijd zichtbaar is dat u een haarimplantatie heeft ondergaan. Uiteraard is het mogelijk om als vrouw voor een FUT haartransplantatie te kiezen. De behandelend arts zal u altijd wijzen op de verschillende mogelijkheden, behandeltechnieken en resultaten.
  20. Wie zijn ideale FUT haartransplantatie kandidaten?
   Mannen die niet van plan zijn om hun haar in een korte stijl te dragen, zijn de meest ideale kandidaten voor een FUT haartransplantatie. Dit vanwege het onvermijdelijke litteken dat achterblijft in het donorgebied. Bij een langere haarstijl wordt het litteken verborgen door uw eigen haar.
  21. Zijn de resultaten van een FUT haartransplantatie natuurlijk?
   Ja, de resultaten zijn in principe natuurgetrouw. De grafts worden in dezelfde groeirichting geplaatst als de omliggende haren. Hierdoor valt het niet op dat u een haartransplantatie heeft ondergaan.
  22. Is een FUT haartransplantatie pijnlijk?
   Het wegnemen van de strip met haar aan de achterzijde van het hoofd vindt plaats met behulp van een plaatselijke verdoving. Over het algemeen ervaart u tijdens de feitelijke ingreep geen pijn en/of ongemakken. Na afloop van de behandeling en nadat de verdoving is uitgewerkt, kan wel behoorlijke napijn ontstaan.
  23. Wat zijn de risico’s van een FUT haartransplantatie?
   De FUT techniek kent risico’s en bijwerkingen, waaronder blauwe plekken, zwellingen, pijn en jeuk. In tegenstelling tot de moderne FUE techniek blijft er na de ingreep een behoorlijk litteken achter. De wond geneest bij sommige mensen moeizaam, waardoor er een kans bestaat op infecties. Voordat het verse litteken is hersteld, gaat ruim een jaar voorbij.
  24. Is er direct sprake van nieuwe haargroei?
   Zodra de haarzakjes zijn getransplanteerd, lijkt het transplantatiegebied kortgeschoren, met haarstoppels. Voordat nieuwe haargroei echt zichtbaar wordt, zullen de getransplanteerde haren eerst uitvallen. Na drie tot vier maanden is de eerste nieuwe haargroei zichtbaar.
  25. Wanneer zijn de resultaten definitief?
   Een gezonde haar groeit gemiddeld ongeveer 1 centimeter per maand. Als u weet dat het haargroeiproces na een haartransplantatie moet herstellen, waarbij na drie tot vier maanden de eerste zichtbare resultaten waargenomen kunnen worden, dan duurt het nog langer voordat het eindresultaat wordt bereikt. Gemiddeld gaan er 9 tot 12 maanden voorbij om het definitieve resultaat te kunnen zien.
  26. Is een behandelsessie voldoen voor een optimaal resultaat?
   Haren die buiten de transplantatiegebieden liggen, kunnen op een later tijdstip uitvallen. De haren die getransplanteerd zijn, vallen niet uit. Het zijn permanent getransplanteerde haren. De kans dat er een nabehandeling of een extra behandelsessie nodig is, is uiteraard wel aanwezig. Veel hangt af van de mate waarin de kaalheid is gevorderd op het moment van de eerste haartransplantatie. Een haartransplantatie specialist kan u hier uitgebreid over informeren.
  27. Kan een FUT litteken gecamoufleerd worden?
   Hoewel een litteken onvermijdelijk is verbonden met een FUT haartransplantatie, zijn er verschillende manieren om het litteken minder zichtbaar te maken. Als u een littekenbehandeling overweegt, is het belangrijk om te weten dat het litteken tijd nodig heeft om te herstellen. Pas na een jaar kunt u een cosmetische ingreep ondergaan. Littekens kunnen onder meer gecamoufleerd worden met een micro haar pigmentatie behandeling, waarbij met behulp van permanente inkt het litteken optisch wordt verborgen. De resultaten van littekenbehandelingen zijn over het algemeen goed.
  28. Is het gebruik van Finasteride na een FUT haartransplantatie noodzakelijk?
   Nee, het gebruik van een haargroeimiddel als Finasteride is niet noodzakelijk. Heeft u al eerder een haargroeimiddel gebruikt, dan kunt u de combinatie bespreken met de behandelend specialist. Deze zal adviseren om niet direct met Finasteride te starten.
  29. Waarom wordt de FUT haartransplantatie steeds minder toegepast?
   Met de verbetering en constante ontwikkeling van nieuwe haartransplantatie technieken verdwijnt de FUT techniek naar de achtergrond. Snijden en hechten zijn niet langer noodzakelijk. Met de huidige technieken verloopt het herstel van de huid op een vlotte wijze.
  30. Groeit er nieuw haar in het donorgebied?
   Op de plaats waar een stukje van uw huid wordt verwijderd, ontstaat een litteken. Nieuwe, spontane, haargroei is hier niet mogelijk. De haarzakjes ontbreken immers. Eventueel kunt u het litteken laten behandelen en camoufleren met tricopigmentatie.
  31. Is de FUT haartransplantatie complicatie gevoelig?
   In principe is ook de FUT haartransplantatie een veilige ingreep. Het snijden en hechten kan, in tegenstelling tot de FUE methode, eerder leiden tot bijwerkingen of complicaties. Zeker als u de wond niet voldoende tijd geeft om te genezen, kunnen infecties ontstaan. Volg altijd de adviezen van de behandelend specialist op.
  32. Is een FUT haartransplantatie goedkoper dan een FUE haarimplantatie?
   Haarklinieken die de FUT haartransplantatie nog aanbieden en uitvoeren, hanteren hiervoor meestal een lager tarief. De ingreep is minder arbeidsintensief in vergelijking met de FUE techniek waarbij de haarzakjes een voor een uit het donorgebied verwijderd worden. U kunt voor beide methodes prijzen opvragen en deze vergelijken.

Gratis en vrijblijvend een consult inplannen voor een haartransplantatie behandeling?

Wilt u naar aanleiding van de tekst over ‘FUT haartransplantatie’ een consult inplannen voor een haartransplantatie of andere behandeling tegen haaruitval? Bespreek met ons uw situatie en vertel over uw wensen en verwachtingen tijdens het consult. We bespreken met u graag de mogelijkheden. Vul hiervoor het contactformulier in, bel naar 0495 – 54 78 48 of mail voor een consult naar consult@acuramedischcentrum.nl.

 • Gratis eerste consult
 • Altijd in ervaren handen
 • Uw zorg is onze zorg
 • Professioneel en eerlijk advies
 • Haarstichting-keurmerk

Voor deze behandeling kunt u terecht bij:

 • Acura Medisch Centrum locatie Weert
Menu